Definicije

Broj \(a\) je deljiv brojem \(b\) ako je u jednakosti \(a=b\cdot k+r\) ostatak \(r=0\), to jest \(a=b \cdot k\).

Broj nula je deljiv svim prirodnim brojevima, to jest \(0:b=0\), gde je \(b \in \mathbb{N}\).
Nulom ne možemo da delimo.

Prost broj je prirodni broj koji ima samo dva delioca: \(1\) i sam taj broj.
Složen broj je prirodni broj koji ima više od dva delioca.
Broj \(1\) ne ubrajamo ni u proste ni u složene brojeve.

Najveći zajednički delilac za dva prirodna broja ili više njih jeste najveći broj kojim je deljiv svaki od datih brojeva.

Najmanji zajednički sadržalac za dva prirodna broja ili više prirodnih brojeva jeste najmanji broj u kojem se dati brojevi sadrže.

Pravila deljivosti

Broj je deljiv sa \(2\) ako je paran, ili ako se završava cifrom \(0,2,4,6,8\).

Broj je deljiv sa \(3\) ako je zbir cifara tog broja deljiv sa \(3\).

Broj je deljiv sa \(4\) ako je dvocifreni završetak tog broja deljiv sa \(4\).Broj je deljiv sa \(5\) ako se završava cifrom \(0\) ili \(5\).

Broj je deljiv sa \(8\) ako je trocifreni završetak tog broja deljiv sa \(8\).

Broj je deljiv sa \(9\) ako je zbir cifara tog broja deljiv sa \(9\).

Broj je deljiv sa \(10, 100, 1000, ...\) ako se završava sa \(1,2,3,...\) nule.

Broj je deljiv sa \(25\) ako je dvocifreni završetak tog broja \(00,25,50,75\).