Dužine

Osnovna jedinica je jedan metar (\(1m\))

Manje jedinice:

 • decimetar $$1m=10dm; 1dm=0,1m$$
 • centimetar $$1m=100cm; 1cm=0,01m$$
 • milimetar $$1m=1000mm; 1mm=0,001m $$

Veća jedinica:

 • kilometar $$1km=1000m; 1m=0,001km$$

Površine

Osnovna jedinica je jedan metar kvadratni (\(1m^2\))

Manje jedinice:

 • decimetar kvadratni $$1m^2=100dm^2; 1dm^2=0,01m^2$$
 • centimetar kvadratni $$1m^2=10000cm^2; 1cm^2=0,0001m^2$$
 • milimetar kvadratni $$1m^2=1000000mm^2; 1mm^2=0,000001m^2 $$

Veće jedinice:

 • ar $$1a=100m^2; 1m^2=0,01a$$
 • hektar $$1ha=10000m^2; 1m^2=0,0001ha$$
 • kilometar kvadratni $$1km^2=1000000m^2; 1m^2=0,000001km^2$$

Zapremine

Osnovna jedinica je jedan metar kubni (\(1m^3\))

Manje jedinice:

 • decimetar kubni $$1m^3 = 1000dm^3; 1dm^3=0,001m^3$$
 • centimetar kubni $$1m^3 = 1 000 000cm^3; 1cm^3=0,000 001m^3$$
 • milimetar kubni $$1m^3=1 000 000 000mm^3; 1mm^3=0,000 000 001m^3 $$

Veće jedinice:

 • kubni dekametar $$1dam^=1000m^3; 1m^3=0,001dam^3$$
 • kubni hektometar $$1hm^3=1000000m^3; 1m^3=0,000 001hm^3$$
 • kubni kilometar $$1km^3=1 000 000 000m^3; 1m^3=0,000 000 001km^3$$

Mera "litar" je osnovna jedinica za merenje zapremine tečnosti: $$1l=1dm^3$$

Manje jedinice:

 • decilitar $$1l = 10dl; 1dl=0,1l$$
 • centilitar $$1l = 100cl; 1cl=0,01l$$
 • mililitar $$1l=1000ml; 1ml=0,001l $$

Veće jedinice:

  hektolitar $$1hl=100l; 1l=0,001hl$$

  kilolitar $$1kl=1000l; 1l=0,0001kl$$